[TUTORIAL] HƯỚNG DẪN VIẾT BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN THƯỜNG LỆ HÀNG THÁNG – KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

  • nội dung và thể thức trình bày thì ok rồi, nhưng kỹ thuật trình bày sai rồi bạn ơi;
    thông tư 01 quy định ô 1 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Cở chử 12 hoặc 13 in lệnh line chứ không phải unline, cơ quan chủ quản in hoa nét không đậm, chỉ có tên ban hành mới in hoa đậm và bên dưới phải có nét liền 1/2 hoăc 1/3 năm ỏ dưới giữa tên cơ quan ban hành văn bản cở chử 12 hoăc 13;
    nếu ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ tên ban hành, chủ quản 12 thì phần nội dung bên dưới phải thể hiện cở 13.

    Long Trần March 29, 2020 4:31 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *