Minecraft: Đoàn tàu dài nhất phần 1 (part 1)Nhớ Like và Sub ủng hộ kênh của mình , để mình lam tiếp !
Đã có phần 2 đoàn tàu dài nhất (part 2)

Đã có phần 3 đoàn tàu dài nhất (part 3)

Like và share
Music and link: Alan Walker – Sing Me To Sleep

Hi-Rez – Smiling

FB :

──────────────────────────────▓▓█───────
────────────────────────────▒██▒▒█──────
───────────────────────────█▓▓▓░▒▓▓─────
─────────────────────────▒█▓▒█░▒▒▒█─────
────────────────────────▒█▒▒▒█▒▒▒▒▓▒────
─▓▓▒░──────────────────▓█▒▒▒▓██▓▒░▒█────
─█▓▓██▓░──────────────▓█▒▒▒▒████▒▒▒█────
─▓█▓▒▒▓██▓░──────────▒█▒▒▒▒▒██▓█▓░░▓▒───
─▓▒▓▒▒▒▒▒▓█▓░──░▒▒▓▓██▒▒▒▒▒▒█████▒▒▒▓───
─▓░█▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▓█▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒██▓██▒░▒█───
─▓░▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓████▒▒▒█───
─▓░▓██▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██░░░█───
─▓░▓███▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▓──
─▒▒▒██▓▒▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒█──
──▓▒█▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒─
──▓▒█▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓──────▓█▓▒▒▒▒▒▓█─
──▒▒▓▒▒▒▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓───░▓▓───█▓▒▒▒▒▒█─
───█▒▒▓▓▓▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓───█████▓──█▓▒▒▒▒▓▒
───▓▓█▒─────▒▓▒▒▒▒▒█───░██████──░█▒▒▒▒▓▓
───▓█▒──▒███─▒▓▒▒▒▒█────██████───▓▒▒▒▒▒▓
───██───█████─█▒▒▒▒█─────███▓────▓▓▒▒▒▒▓
───█▓───█████─▒▓▒▒▒█─────────────█▓▓▓▒▒▓
───█▓───░███──░▓▒▒▒▓█──────────░█▓▒▒▒▓▒▓
───██─────────▒▓▒▒▒▒▓▓──────░▒▓█▓────░▓▓
───▓█░────────█▓██▓▒▒▓█▓▓▓▓██▓▓▒▓▒░░▒▓▒▓
───▒██░──────▓▒███▓▒▒▒▒▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▒▓─
────█▓█▓▓▒▒▓█▓▒░██▒▒▓▓█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓█▒
────▓─░▓▓▓▓▓▒▓▓▓▓▒▓▓▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▓
────▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓█░─░░░─▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓██▓▒
─────█▓▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓─░░░─▓▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▒▓▒
──────██▓▓▒▒▒▒▒▒█▒░░░░█▒▒▒▒▒▒▒▒▓█▓▓▒▒▒▒▒
─────░─▒██▓▓▒▒▒▒▒█▓▒▒▓▒▒▒▒▒▒▓███▓▒▒▒▒▒▓▓
──────────░▒▓▓▓▓▒▒▓▓▓▓▓▓████▓▓█▒▒▒▒▒▓▓█░

Nguồn: https://baovnexpress.com

Xem thêm bài viết khác: https://baovnexpress.com/game

 • Đã có phần 2 đoàn tàu dài nhất.(The longest railway Part 2)
  https://www.youtube.com/watch?v=ovbgowDBqK0
  Đã có phần 3 đoàn tàu dài nhất.(The longest railway Part 3)
  https://www.youtube.com/watch?v=wNDuGuvagGk

  NossOne Craft June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • Bagus banget

  Sumardi _ Citra Rekontama June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • 👍

  Sumardi _ Citra Rekontama June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • 2020

  Tài Dragon Gaming June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • keren boi

  RUBENZ RAVAELZ June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • hahaha cool

  jhannielle qoh June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • 👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💖💖💖💖💖💖💖👏👏👏👏👏👏👏👏✋✋

  Good Day June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • Enak di tonton dan lagu nya mantap

  Khaerul Anam June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • Me like?

  karla martin June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • Wow

  karla martin June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • lol mobile hahaha but it's good video nice dude I think I want more your channel make me proud bro♥️🥰🥰

  jaycee valdez June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • Wooow

  Raya Bintang June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • I

  Winda Setyowati June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • 😜🇳🇴 helo

  Jan Steinar Stein June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • Huuh

  Yyguhnujhouh

  Giang đỗ June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • bagus

  priskaarchitex June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • Quem fala português manda nos comentários tá

  Sandra Regina Petri June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • Você fala português?

  Sandra Regina Petri June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • 2020řğuœ

  Sandra Regina Petri June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • Y Love minicraft ttattleail

  Sandra Regina Petri June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • Dài thật

  mi channel cu te June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • Master ka namin

  it's Dj vlog June 8, 2020 7:45 pm Reply
 • 🎵🎵🎵🎵🎵🎶🎶🎶🎵🎶🎼🎵🎵🎶🎶🎵🎶

  ARMAN GAMiNG BALNLA RADUIAN KIZE June 8, 2020 7:45 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *