Luyện nghe tiếng Anh qua những mẫu truyện ngắn | Bài 40 | Clothing | Quần áo

0
15Listening English | Luyện nghe tiếng Anh qua những mẫu truyện ngắn | Bài 40 | Clothing | Quần áo

LUYỆN NGHE TIẾNG ANH QUA NHỮNG MẪU TRUYỆN NGẮN
HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU | TIẾNG ANH 24/7

QUY TẮC ĐÁNH DẤU TRỌNG ÂM – CÁCH PHÁT ÂM TIẾNG ANH CHUẨN NHẤT

3000 TỪ VỰNG LUYỆN THI TOEIC | THEO CHỮ CÁI ABC

HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG DỤNG PART 1 | TIẾNG ANH DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP CƠ BẢN

NHỮNG CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP THÔNG DỤNG

LUYỆN TIẾNG ANH NGHE NÓI PHẢN XẠ – TIẾNG ANH THEO PHẢN XẠ

Clothing
Quần áo
I change my clothes a lot.
Tôi thay quần áo rất nhiều
If I am going somewhere fancy, I wear a dress.
Nếu tôi đến nơi nào đó trang hoàng, tôi sẽ mặc một chiếc váy
I wear stockings on my legs, and I wear a pair of nice shoes.
Tôi mặc quần tất trên chân, và tôi đi một đôi giày đẹp
If I am going to play sports, I wear a sweatshirt and jeans.
Nếu tôi chuẩn bị đi chơi thể thao, tôi mặc một chiếc áo phông và quần bò
If I am going to the beach, I wear a bathing suit or a bikini.
Nếu tôi sắp đi ra biển, tôi mặc một bộ đồ bơi hoặc áo tắm hai mảnh
My brother wears swimming trunks to the beach.
Anh trai tôi mặc quần đùi bơi đi ra biển
At work, I wear a skirt and a blouse.
Tại chỗ làm, tôi mặc váy và áo sơ mi nữ
Underneath my clothes, I wear underwear.
Phía trong quần áo, tôi mặc đồ lót
A lady wears a bra and panties as underwear.
Một quý bà mặc áo ngực và quần con như đồ lót
A man wears boxer or jockey shorts as underwear.
Một người đàn ông mặc quần xà lỏn và quần đùi như đồ lót
Today, I am wearing a blouse and a pair of jeans over my underwear.
Ngày hôm nay, tôi mặc một áo sơ mi nữ và một chiếc quần bò ra ngoài đồ lót
I have socks and shoes on my feet.
Tôi đi tất và giày trên chân
In the summer, I often wear sandals on my feet.
Vào mùa hè, tôi thường đi xăng đan trên chân
In the summer, the tops that I wear are usually sleeveless.
Vào mùa hè, áo tôi mặc thường là không có tay
I usually wear shorts in the summer.
Tôi thường mặc quần đùi vào mùa hè
Sometimes, I wear a sweater or a jacket if the weather is cool.
Thỉnh thoảng tôi mặc áo len dài tay hoặc áo khoác nếu trời mát
I wear a cap or a hat on my head.
Tôi đội mũ lưỡi trai hoặc mũ có vành trên đầu
I wear a belt to hold up my jeans or my slacks.
Tôi đeo thắt lưng để giữ quần bò hoặc quần âu
Women sometimes wear a dress or a skirt.
Phụ nữ thỉnh thoảng mặc váy dài hoặc váy ngắn
Men wear a pair of slacks and a shirt.
Đàn ông mặc quần âu và áo sơ mi
Some men wear a suit and a shirt and tie.
Một số người đàn ông mặc vét với áo sơ mi và cà vạt
If it is very cold outside, I wear a winter coat.
Nếu bên ngoài trời rất lạnh, tôi mặc một chiếc áo khoác mùa đông
If it is cold, I like to wear gloves or mittens on my hands.
Nếu bên ngoài trời lạnh, tôi thích đeo găng tay hoặc găng tay hở ngón trên tay tôi
Sometimes, I wrap a scarf around my neck to keep warm.
Thỉnh thoảng tôi quàng khăn xung quanh cổ để giữ ấm
I wear a toque on my head in cold weather.
Tôi đội mũ vải trên đầu trong thời tiết lạnh
I wear boots on my feet in the winter.
Tôi đi ủng trên chân vào mùa đông
If it is raining, I wear a raincoat.
Nếu trời mưa, tôi mặc áo mưa
The way that I dress depends a lot on the weather.
Cách mà tôi ăn mặc phụ thuộc rất nhiều vào thời

Nguồn:https://baovnexpress.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here