Hướng dẫn cách lọc số bị trùng trong Excel1. Hướng dẫn cách lọc số bị trùng trong Excel:
2. Copy các số không trùng
3. Chuyển sang hàng ngan
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12
A1, A2, A3, A4, A5, B1, B3, B4, H2
Excel chỉ có 256 cột và 65536 hàng, nên khi copy hàng thành cột thì chỉ giới hạn ở 256 hàng (cột) dữ liệu thôi. Nếu quá sẽ báo lỗi Excel ” …. copy area and the paste area are not the same size and shape …”
#Excel
#BuiVanSinh
Name: Bùi Văn Sinh
SĐT: 0969.956.631
Địa chỉ: xã Duy Hòa – huyện Duy Xuyên – tỉnh Quảng Nam
Email: buivansinh@huaf.edu.vn
Facebook:
Đăng ký theo dõi kênh:

Nguồn:https://baovnexpress.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *