Đường ven biển Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu/ 31.1.2020

3
25Đường ven biển Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu/ 31.1.2020
Đăng ký để cập nhật kênh nhanh nhất:
Travel Blog:
Xem kho ảnh chất lượng cao của Jim:
Kho shutterstock:
Bảo trợ Jim qua Paypal:
Bảo trợ Jim:
Contact:
_ Telegram:
_ Twitter :
_ Linkedin:
©videos created by Jim
Please don’t copy any Platform!
#PhuotcungJim #BaRiaVungTau2020 #TetCanhTy

Nguồn: https://baovnexpress.com

Xem thêm bài viết khác: https://baovnexpress.com/giai-tri

3 COMMENTS

 1. Đường ven biển Bình Châu, Bà Rịa Vũng Tàu/ 31.1.2020

  Đăng ký để cập nhật kênh nhanh nhất: http://popsww.com/PhuotCungJim

  Travel Blog: https://phuotcungjim.com/

  Xem kho ảnh chất lượng cao của Jim:

  Kho shutterstock: https://shutr.bz/2CwtSOi

  Bảo trợ Jim qua Paypal: https://paypal.me/NGUYENQUOCHUY

  Bảo trợ Jim: https://www.patreon.com/Jim11111111111

  Contact:

  _ Telegram: https://t.me/phuotcungjim

  _ Twitter : https://bit.ly/2NeuMCG

  _ Linkedin: http://bit.ly/2LtGkAx

  ©videos created by Jim

  Please don’t copy any Platform!

  #PhuotcungJim #BaRiaVungTau2020 #TetCanhTy

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here