Battlefield 3 on mobile (Android/IOS), Link in the description.#DURecorder
Đây là video của tôi đã ghi âm bằng DU Recorder. Quay màn hình và phát trực tiếp không khó. Tải về liên kết:
Android:
IOS:
Battlefield 3 fast download link (Lấy từ HaDoan TV):
-Link part1:
-Link part2:
-Link part3:
-Link kênh HaDoan TV:

Nguồn:https://baovnexpress.com/

  • Cứ tải về r chơi thôi ak

    Chi Pham March 26, 2020 6:16 pm Reply
  • Hallo

    Lãnh Tụ Tối Cao March 26, 2020 6:16 pm Reply
  • Hey I really like ur video and channel content I have an idea lets do that I will SUBSCRIBE to ur channel and you will SUBSCRIBE to my channel if you are interested!!!!!!!

    Flux March 26, 2020 6:16 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *