Bánh sinh nhật tự làm đơn giản bằng rau câu/Homemade birthday cake自制生日蛋糕/khánh hòa quê trâm

0
23#khanhhoaquetram
#khánhhòaquêtrâm
tự làm bánh sinh nhật cho người thân của mình thật ý nghĩa. Các bạn hãy thể hiện tình cảm dành cho người thân thông qua chiếc bánh đáng yêu này nhé.
Making birthday cakes for your loved ones is meaningful. Please show affection for your loved ones through this lovely cake!
为亲人制作生日蛋糕很有意义。请通过这个可爱的蛋糕表达对亲人的爱

Nguồn:https://baovnexpress.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here