50 Mẫu áo trễ vai đẹp dễ thương quyến rũ S7

1
14Video 50 Mẫu áo trễ vai đẹp dễ thương quyến rũ S7 bao gồm nhiều mẫu áo trễ vai đẹp dễ thương quyến rũ thời trang bên dưới. Hơn nữa, Video còn có ghi chuổi thời gian bắt đầu của từng mẫu và có phụ đề CC trên video.

Cảm ơn Bạn đã xem Video.

Đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều Video mới::

Các ảnh trong Video được lấy từ trang Sendo, Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết từng mẫu trên Sendo bằng cách nhấp vào đường link bên dưới:
00:00 — 1 Áo trễ vai – y6009

00:05 — 2 Áo trễ vai – y6010

00:11 — 3 Áo trễ vai – y6011

00:18 — 4 Áo trễ vai – y6012

00:25 — 5 Áo trễ vai – y6013

00:32 — 6 Áo trễ vai – y6016

00:39 — 7 Áo trễ vai – y6018

00:46 — 8 Áo trễ vai – y6019

00:54 — 9 Áo trễ vai – y6020

01:01 — 10 Áo trễ vai – l1108

01:08 — 11 Áo trễ vai – l1102

01:15 — 12 Áo trễ vai – l1105

01:23 — 13 Áo trễ vai – l1107

01:32 — 14 Áo trễ vai – l1103

01:39 — 15 Áo trễ vai – p1101

01:47 — 16 Áo trễ vai – l2050

01:54 — 17 Áo trễ vai – cr004

02:02 — 18 Áo trễ vai – cr035

02:09 — 19 Áo trễ vai – cr025

02:16 — 20 Áo trễ vai – cr047

02:23 — 21 Áo trễ vai – cr022

02:30 — 22 Áo trễ vai – cr033

02:48 — 23 Áo trễ vai – cr034

02:55 — 24 Áo trễ vai – cr048

03:11 — 25 Áo trễ vai – cr049

03:18 — 26 Áo trễ vai – l1109

03:26 — 27 Áo trễ vai – bb2130

03:34 — 28 Áo trễ vai – bb01

03:50 — 29 Áo trễ vai – bb2601

03:56 — 30 Áo trễ vai – t2204

04:03 — 31 Áo trễ vai – t2201

04:11 — 32 Áo trễ vai – t2207

04:18 — 33 Áo trễ vai – t2208

04:25 — 34 Áo trễ vai – t2518

04:33 — 35 Áo trễ vai – t2601

04:40 — 36 Áo trễ vai – t2610

04:47 — 37 Áo trễ vai – t2516

04:55 — 38 Áo trễ vai – t2602

05:03 — 39 Áo trễ vai – t2604

05:18 — 40 Áo trễ vai – t2606

05:25 — 41
05:33 — 42
05:49 — 43
05:55 — 44
06:01 — 45
06:08 — 46
06:15 — 47
06:22 — 48
06:30 — 49
06:37 — 50

Xem thêm Video tại Website:

Facebook:

Nguồn: https://baovnexpress.com

Xem thêm bài viết khác: https://baovnexpress.com/lam-dep

1 COMMENT

 1. Các ảnh trong Video được lấy từ trang Sendo, Bạn có thể xem thêm thông tin chi tiết từng mẫu trên Sendo bằng cách nhấp vào đường link bên dưới:

  00:00 — 1 Áo trễ vai – y6009

  https://shorten.asia/wPbCQzuJ

  00:05 — 2 Áo trễ vai – y6010

  https://shorten.asia/XAyKVpz4

  00:11 — 3 Áo trễ vai – y6011

  https://shorten.asia/UcFNYTzq

  00:18 — 4 Áo trễ vai – y6012

  https://shorten.asia/q9gtNGvM

  00:25 — 5 Áo trễ vai – y6013

  https://shorten.asia/rq5J812T

  00:32 — 6 Áo trễ vai – y6016

  https://shorten.asia/tTsS5JsR

  00:39 — 7 Áo trễ vai – y6018

  https://shorten.asia/UVsnNYBB

  00:46 — 8 Áo trễ vai – y6019

  https://shorten.asia/VgSStJUc

  00:54 — 9 Áo trễ vai – y6020

  https://shorten.asia/CJMfvwWQ

  01:01 — 10 Áo trễ vai – l1108

  https://shorten.asia/duyT7GMg

  01:08 — 11 Áo trễ vai – l1102

  https://shorten.asia/wM5vaVHE

  01:15 — 12 Áo trễ vai – l1105

  https://shorten.asia/ZqdbCqEm

  01:23 — 13 Áo trễ vai – l1107

  https://shorten.asia/7Rwck3Wg

  01:32 — 14 Áo trễ vai – l1103

  https://shorten.asia/9DW3ARDv

  01:39 — 15 Áo trễ vai – p1101

  https://shorten.asia/hVbc5xPQ

  01:47 — 16 Áo trễ vai – l2050

  https://shorten.asia/T85VtvS1

  01:54 — 17 Áo trễ vai – cr004

  https://shorten.asia/brYnmkKZ

  02:02 — 18 Áo trễ vai – cr035

  https://shorten.asia/DAvsG5GT

  02:09 — 19 Áo trễ vai – cr025

  https://shorten.asia/VBeuqkZX

  02:16 — 20 Áo trễ vai – cr047

  https://shorten.asia/DJrFMbaW

  02:23 — 21 Áo trễ vai – cr022

  https://shorten.asia/nuf17b8Y

  02:30 — 22 Áo trễ vai – cr033

  https://shorten.asia/G1aPMsfd

  02:48 — 23 Áo trễ vai – cr034

  https://shorten.asia/QrzMTEcW

  02:55 — 24 Áo trễ vai – cr048

  https://shorten.asia/VykFDa3M

  03:11 — 25 Áo trễ vai – cr049

  https://shorten.asia/WQTC3Svw

  03:18 — 26 Áo trễ vai – l1109

  https://shorten.asia/H7RrAxr8

  03:26 — 27 Áo trễ vai – bb2130

  https://shorten.asia/Rcpk6Fep

  03:34 — 28 Áo trễ vai – bb01

  https://shorten.asia/yzFGVXTd

  03:50 — 29 Áo trễ vai – bb2601

  https://shorten.asia/CW8QC1fQ

  03:56 — 30 Áo trễ vai – t2204

  https://shorten.asia/ScXcAxE2

  04:03 — 31 Áo trễ vai – t2201

  https://shorten.asia/vgf5GpaH

  04:11 — 32 Áo trễ vai – t2207

  https://shorten.asia/33XdRzum

  04:18 — 33 Áo trễ vai – t2208

  https://shorten.asia/TcbTnwjR

  04:25 — 34 Áo trễ vai – t2518

  https://shorten.asia/8GZ8fK9v

  04:33 — 35 Áo trễ vai – t2601

  https://shorten.asia/jx3TgJkb

  04:40 — 36 Áo trễ vai – t2610

  https://shorten.asia/SzJnTXS1

  04:47 — 37 Áo trễ vai – t2516

  https://shorten.asia/3fPt7z4M

  04:55 — 38 Áo trễ vai – t2602

  https://shorten.asia/fDQNtEpv

  05:03 — 39 Áo trễ vai – t2604

  https://shorten.asia/nG4g82ch

  05:18 — 40 Áo trễ vai – t2606

  https://shorten.asia/4NFbBZXc

  05:25 — 41 Áo trễ vai – t2611

  https://shorten.asia/nduTM6HF

  05:33 — 42 Áo trễ vai – t2607

  https://shorten.asia/JYw2AWHC

  05:49 — 43 Áo trễ vai – t2608

  https://shorten.asia/4uMQvdsw

  05:55 — 44 Áo trễ vai – t2519

  https://shorten.asia/xTQ8WBdV

  06:01 — 45 Áo trễ vai xinh – e401

  https://shorten.asia/9nXr5hx7

  06:08 — 46 Áo trễ vai xinh – e402

  https://shorten.asia/ykXYbzKu

  06:15 — 47 Áo trễ vai xinh – e403

  https://shorten.asia/U9Bs8qpE

  06:22 — 48 Áo trễ vai xinh – e404

  https://shorten.asia/uUxbfxkT

  06:30 — 49 Áo trễ vai xinh – e405

  https://shorten.asia/4AgbZMv8

  06:37 — 50 Áo trễ vai xinh – e406

  https://shorten.asia/p43MFJMc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here