#17 Các biến trong PHP

0
26Xem toàn bộ danh sách phát:

(Học lập trình web từ đầu trong 2h.)
———–
HTML là gì?
HTML là chữ viết tắt của HyperText Markup Language, có nghĩa là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Nó dùng để định dạng bố cục, các thuộc tính liên quan đến cách hiển thị của một đoạn text và được hiển thị trên một chương trình đặc biệc ta gọi là Browser.
—–
CSS là gì ?
CSS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Cascading Style Sheet”. Để định dạng, trình bày bố cục cho website dựa trên các thẻ html.
——
Javascript là gì ?
Javascript là một ngôn ngữ lập trình được tạo ra vào năm 1995 bởi Brendan Eich tại Netscape. Mục đích ban đầu để nâng cao khả năng tương tác của trang web với người sử dụng.
——
PHP là gì ?
PHP là viết tắt của cụm từ Personal Hompe Page là ngôn ngữ chạy trên máy chủ và được dùng để tạo ra các website với tính năng phức tạp. Khác với các ngôn ngữ HTML hay Javascript được chạy trên trình duyệt của người dùng (hay còn gọi là máy khách) thì PHP được viết để chạy trên máy chủ.
—–
MYSQL là gì ?
Mysql là hệ quản trị dữ liệu miễn phí, được tích hợp sử dụng chung với apache, PHP. Chính yếu tố phát triển trong cộng đồng mã nguồn mở nên mysql đã qua rất nhiều sự hỗ trợ của những lập trình viên yêu thích mã nguồn mở. Mysql cũng có cùng một cách truy xuất và mã lệnh tương tự với ngôn ngữ SQL.
——

Nguồn:https://baovnexpress.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here